top of page

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen De Bergpallieters VZW en (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, opleidingen, activiteiten en/of steunende lidmaatschappen.

Door zichzelf aan te melden/in te schrijven geeft de deelnemer aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, opleiding, activiteit en/of het aangaan van een steunend lidmaatschap komt tot stand door het invullen van een inschrijvingsformulier of aanmelding via onze website.

2. Inschrijvingen

 

2.1 Alle opleidingen, cursussen en activiteiten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.2 De Bergpallieters VZW behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

2.3 Na inschrijving of aanmelding ontvangt de deelnemer een ontvangstbevestiging via e-mail die de inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

2.4 Per opleiding, cursus of activiteit  zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een opleiding, cursus of activiteit vol zit, wordt dit duidelijk aangegeven op onze website en is het niet meer mogelijk om een plek te boeken.

2.5 Een inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar en kan enkel gebeuren via de website.

2.6 Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) en/of voogd(en) niet zelfstandig inschrijven voor een opleiding, cursus of activiteit. Ouder(s)/voogd(en), die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer

 

3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.

3.2 Bij afmelding voor een opleiding, cursus of activiteit wordt er €10,- aan administratiekosten ingehouden.

3.3 Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt de deelnemer het volledige bedrag terug, min de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 1 dag voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens een opleiding, cursus of activiteit wordt ook geen geld teruggeboekt.

4. Annulering/verplaatsing door De Bergpallieters VZW

 

4.1 De Bergpallieters VZW is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden opleiding, cursus of activiteit te annuleren. Mocht een opleiding, cursus of activiteit niet doorgaan of worden uitgesteld, dan ontvangt de deelnemer daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.

4.2 De Bergpallieters VZW is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding, cursus of activiteit de datum van een opleiding, cursus of activiteit te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de opleiding, cursus of activiteit kosteloos te verplaatsen/annuleren.

4.3 De Bergpallieters VZW is gerechtigd bij ziekte van een initiator deze te vervangen door een andere initiator of de aangeboden opleiding, cursus of activiteit te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

4.4 Een opleiding, cursus of activiteit vindt alleen plaats bij een minimum aantal deelnemers (afhankelijk van de opleiding, cursus of activiteit). Bij minder deelnemers kan de opleiding, cursus of activiteit niet doorgaan.

5. Betaling

 

5.1 Voor elke opleiding, cursus, activiteit of steunend lidmaatschap is de kostprijs vooraf bekend en word vermeld in euro.

5.2 Het bestuur bepaalt periodiek de kostprijs voor deze opleidingen, cursussen, activiteiten en steunend lidmaatschap en kan deze indexeren. De deelnemer kan geen recht ontlenen uit in het verleden betaalde prijzen.

5.3 Met een inschrijving verplicht de deelnemer zich de volledige kostprijs van de gekozen opleiding, cursus, activiteit of steunend lidmaatschap te betalen.

Bij niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim en wordt de deelname aan de door hem/haar gekozen opleiding, cursus of activiteit ontzegd. 

5.4 De deelnemer regelt zijn betaling op de website via de Bancontact / Mister Cash, Maestro - VISA betaalknop of via bankoverschrijving (afhankelijk van de betreffende opleiding, cursus, activiteit of steunend lidmaatschap). De deelnemer waarborgt aan De Bergpallieters VZW dat hij/zij over de nodige toelatingen beschikt om zijn/haar gekozen betalingsmogelijkheid te gebruiken. De Bergpallieters VZW stelt alle mogelijke middelen in het werk om de veiligheid en confidentialiteit te garanderen van de online verstrekte gegevens van de betaling. De transactie voltrekt zich via een gespecialiseerd organisme dat als enige zal beschikken over de bankgegevens welke werden doorgegeven op de website op het moment van betalen.

6. Beëindiging van inschrijving

 

6.1 Een inschrijving eindigt automatisch en direct na afloop van de laatste les of activiteit waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.

6.2 De Bergpallieters VZW behoudt zich het recht de inschrijving per direct te beëindigen in de onderstaande gevallen:

  • zonder waarschuwing vooraf indien de deelnemer de algemene voorwaarden en/of huisregels van de klim infrastructuur ernstig en/of herhaaldelijk schendt.

  • zonder waarschuwing vooraf indien de deelnemer zich misdraagt jegens andere deelnemers of medewerkers van de opleiding, cursus of activiteit.

  • zonder waarschuwing vooraf indien de deelnemer opzettelijk schade toebrengt aan de eigendommen van de klim infrastructuur, medewerkers of andere deelnemers.

7. Klachten

 

7.1 Klachten over een opleiding, cursus of activiteit kunnen worden gemeld door contact op te nemen via info@bergpallieters.be.

7.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

8. Aansprakelijkheid

 

8.1 De Bergpallieters VZW  is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in en om de klim infrastructuur.

8.2 Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart de deelnemer De Bergpallieters VZW, bestuur en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende deelnemer heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in en rond de klim infrastructuur ten gevolge van zijn/haar handelen of nalaten.

8.3 Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

9. Geldende huisregels

 

Er gelden bij de Bergpallieters VZW huisregels, waaraan elke deelnemer zich te allen tijde dient te houden. Deze hangen uit aan de klim infrastructuur. 

10.  Geheimhouding

 

10.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van (een gedeelte van) opleidings- of cursusmateriaal is niet toegestaan. 

10.2 De deelnemer is niet gerechtigd cursus-of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan De Bergpallieters VZW toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

11. Overig

 

De Bergpallieters VZW behoudt zich altijd het recht om de opleidingen en cursussen inhoudelijk te wijzige

12. Privacy

 

Onze privacyverklaring vindt u hier.

bottom of page