top of page

Club API

High fives

Wat

Een positief, veilig en open klimaat is belangrijk in elke sportclub. Het is dan ook belangrijk om binnen onze club aandacht te hebben voor een cultuur van openheid waar iedereen het gevoel heeft om moeilijke situaties of incidenten van grensoverschrijdend gedrag te kunnen melden. Onze Club-API  (Aanspreekpunt Integriteit) speelt hierin een belangrijke rol.

Hoe

 

Wanneer je een melding wil doen van een situatie van grensoverschrijdend gedrag zoals psychisch, fysiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, verwaarlozing of ander ongewenst gedrag, kan je terrecht bij onze club-API. 

Hij luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle discretie en verleent je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Hij handelt volledig onafhankelijk van onze club en kan rekenen op ondersteuning via de Federatie-API. 

Je kan onze club-API bereiken via api@bergpallieters.be

 

bottom of page