top of page

Jeugdwerking

  • Facebook

Doel

Kinderen en jongeren van 8 tot 16 jaar op een speelse manier de klimsport laten ontdekken.
We maakten bewust de keuze om geen klimschool maar een jeugdwerking op poten te zetten. De deelnemers worden verwacht een jaar lang, elke maand, actief deel te nemen aan de clubactiviteiten. We geloven dat we meer kunnen bereiken als we op regelmatige basis samen de klimsport ontdekken en erin groeien.

Het plan

We willen onze jonge apen wel degelijk iets leren! De klimactiviteiten worden opgezet en aangepast op maat van de kinderen. In kleine groepjes leren we spelenderwijs knopen en touwtechnieken aan om op termijn zelfstandig en veilig te kunnen klimmen. Er wordt rekening gehouden met de vaardigheden en ambities van de klimmertjes.
We bieden de mogelijkheid om samen te werken tot het behalen van een klimvaardigheidsbewijs. Ons programma is zo opgesteld dat de jongeren zich na de jeugdwerking verder kunnen vervolmaken in de gewone klimopleidingen.

Alleen maar klimmen? 
Neen, We organiseren ook enkele activiteiten die niet zuiver klimgericht zijn, maar toch passen bij deze avontuurlijke sport (bv. oriënteren en kaartlezen). Graag willen we ook de ouders bij sommige activiteiten nauwer betrekken.

Wie zijn we? 

We zijn enthousiaste Bergpallieters die graag klimmen en dat enthousiasme willen delen met ‘de jeugd’. De meeste begeleiders zijn ook actief in de klimopleidingen van ‘De Bergpallieters’

Aanmelden? 

Omdat onze jeugdklimwerking zo’n succes is, moeten wij je wel vertellen dat er een wachtlijst is. Maar niet getreurd. Hieronder leggen wij helder uit hoe wij hierbij te werk gaan om zo elk kind een eerlijke kans te geven.

Eerst en vooral meld je het kind aan via onderstaande link. Twee belangrijke criteria zijn natuurlijk de geboortedatum van je kind en de datum van ontvangst van de aanmelding. Kinderen kunnen pas instappen vanaf de leeftijd van 8 jaar. Vervolgens kijken wij of er al broers of zussen zijn die deelnemen aan de jeugdklimwerking, of één of meerdere ouders ook klimmen, of één of meerdere ouders begeleider van een klimschool of jeugdklimwerking zijn en kijken wij tenslotte naar de klimervaring en motivatie van je kind.

In juni (voor de start van het nieuwe werkjaar in september) heeft het begeleidersteam zicht op het aantal vrije plaatsen voor dat nieuwe werkjaar. Dan bekijken wij de wachtlijst. Vervolgens brengen wij begin juli iedereen die op de wachtlijst staat op de hoogte met goed of minder goed nieuws. Als ouder kan je er natuurlijk altijd voor kiezen om je kind van de wachtlijst te schrappen of nog een jaartje te wachten.

 

Link naar het aanmeldformulier.

Contacteer ons?

Heb je vragen of wil je iemand van het jeugdbestuur contacteren? Neem dan contact op met Bruno Collier (+32 485 41 96 77),

Mailen kan ook naar jeugd@bergpallieters.be 

Volg ons ook zeker op de facebookgroep van de jeugdwerking!

bottom of page